MicroGIS Map - геоінформаційний портал

 

Геоінформаційний портал – це сукупність web-інструментів та сервісів геопросторових даних, які підтримують метадані про геопросторові ресурси та забезпечують доступ до них усередині публічних та закритих корпоративних ресурсів через мережу інтернет (інтранет).

Структура системи

 

MicroGISMap забезпечує:

 • Відображення растрових карт та планів, що складаються з космічних знімків та аерофотозйомки земної поверхні (підкладка - Basemap);
 • Відображення оверлейних даних, що базуються на сторонніх картографічних ресурсах;
 • Створення тематичних (формалізованих) шарів з об'єктами користувача (точкових, лінійних, полігональних, підписів) з необхідними атрибутами (семантикою);
 • Групування тематичних шарів у набори/групи для оперативного формування "обстановки", отриманої з різних джерел і сформованих різними користувачами та підрозділами;
 • Побудова цифрових матриць висот для формування цифрової моделі рельєфу в режимі 3D та виконання вимірювань висот;
 • Надання інструментів пошуку об'єктів на карті за координатами та поштовою адресою;
 • Закріплення за об'єктами користувача додаткового мультимедійного контенту (файлів, зображень, URL-посилань);
 • Організація доступу до розміщеної на порталі інформації відповідно до привілеїв та прав доступу;
 • Публікація даних у відкритому та обмеженому доступі.

 

Особливості MicroGISMap

Для використання системи не потрібно спеціального програмного забезпечення встановленого на стороні користувача. Доступ до системи здійснюється за допомогою веб-браузера з будь-якого комп'ютера, планшета...

 

Basemaps

 • Геопортал має можливість підключати картооснови (підкладки) як зі сторонніх картографічних ресурсів: Google, Yandex, Bing, OSM, WikiMapia, так і з власного.
 • Власний картографічний ресурс здатний обробляти растрові та векторні дані більш ніж у 5000 систем координат, проекціях та форматах.
 • Власний картографічний ресурс обладнаний кешем для швидкого доступу до тайлів.

Basemaps

 

Overlaymaps

 • Геопортал оснащений інструментами, що дозволяють виконувати оверлейні операції з векторними даними, розташованими як у власній, так і у віддаленій (сторонній) базах даних.
 • Геопортал має широкий набір інструментів для візуалізації підключених даних.

Overlaymaps

 

Special layers

Для вирішення завдань спеціального призначення, геопортал може бути оснащений встановленими спец. шарами. Управління спец. шарами здійснюється адміністратором системи.

До шарів спеціального призначення належать:

 • Шари з дорожньою інформацією;
 • Сервіси погоди;
 • Шари з даними APRS;
 • Шари з даними про розташування RoIP (POC, DMR) радіостанцій;
 • Шари з даними від різних датчиків та інформаторів;
 • І т.д.

Special layers

 

User layers

Користувачі Геопорталу можуть створювати власні тематичні шари з об'єктами.
Кожен шар може вміщати об'єкти різних класів: лінійні, полігональні, точкові, шрифти.
Кожен шар може мати власний набір семантичних характеристик, які закріплюються за об'єктами шару.
Для візуального оформлення об'єктів, Геопортал оснащений широким набором інструментів.
Конструктор візуальних стилів для візуального оформлення об'єктів укладено в класифікатор.
Користувачі Геопорталу мають можливість використовувати встановлені класифікатори та створювати власні.
 

User layers

 

User layers group

Геопортал має можливість групувати тематичні шари в набори/групи для оперативного формування "обстановки" отриманої з різних джерел або створені різними користувачами.

 

User layers group

 

Матриці висот

Геопортал дозволяє створювати та аналізувати моделі поверхонь, що відображають зміну заданої характеристики.
Модель поверхні може відображати такі властивості місцевості, як висоти рельєфу, концентрацію забруднення, кількість опадів, рівень радіації, віддаленість від заданого об'єкта та ін.
Модель може бути сформована у вигляді матриці висот (МТW) або матриці якостей (МТQ).
Вихідними даними для створення моделі можуть бути об'єкти векторної карти або інформація з бази даних.
Матриця висот використовується в таких завданнях аналізу рельєфу, як побудова профілів та зон видимості, обчислення довжини та площі об'єктів з урахуванням рельєфу, розрахунок обсягів земляних робіт, моделювання зон затоплення, визначення напрямків схилів, формування тривимірної карти місцевості та ін.

 

3D mode

 

Пошук об'єктів на карті

Геопортал має можливість шукати місця на карті по:

 • Поштова адреса (пряме геокодування);
 • Координатам (зворотне геокодування);
 • Назва об'єкта (база даних користувача).

Geocoding

 

Побудова маршрутів

Геопортал має можливість виконувати побудови будь-яких маршрутів руху з подальшим аналізом та управлінням у реальному часі.
 

Routes

 

Пошук свого розташування на карті

Геопортал має засоби пошуку місцезнаходження користувача за адресою IP або даними з GPS приймача з можливістю визначення похибки розрахунку.
 

Positioning

 

Дані про дорожню обстановку

Геопортал має засоби відображення дорожньої обстановки з відкритих картографічних ресурсів.
 

Traffic

 

Спостереження за рухомими об'єктами

Геопортал має можливість спостереження за рухомими об'єктами, цінними та небезпечними вантажами при взаємодії із системою моніторигу MicroGISCloud / MicroGISTrack.
 

Monitoring

 

Класифікатор типів та умовних позначень

Геопортал не прив'язаний до конкретного класифікатора.Класифікатор розробляється та вводиться в систему користувачем, але геопортал вже має велику базу встановлених умовних знаків та текстур.Геопортал підтримує текстури різних форматів, у тому числі анімовані.
 

Classifier